در حال بارگذاری ...

نمازخانه مجتمع تجاری آتیساننمازخانه مجتمع تجاری آتی سان واقع در طبقه اول می باشد. که مجهز به دوربین مدار بسته است.

اینترنت در مجتمع تجاری اتیسان تمام واحدهای مجتمع تجاری آتی سان دارای اینترنت پرسرعت از سوی مخابرات هستند. که برای استفاده از این امکانات باید ثبت نام به عمل آید.

خط تلفن ثابت در مجتمع تجاری آتی سان هر واحد در مجتمع تجاری آتی سان، مجهز به خط تلفن ثابت است. که برای دریافت این امکانات باید ثبت نام به عمل آید.

اتاق استراخت مادر و کودک   برای رفاه حال مادران و کودکان در مجتمع تجاری آتی سان، اتاقی برای این عزیزان در طبقه اول در نظر گرفته شده است.

فضای سبز در مجتمع تجاری اتی سان یک محوطه باز و فضای سبز در قسمت جنوبی مجتمع برای استراحت افراد در مجتمع تجاری اتی سان در نظر گرفته شده است.

آسانسور حمل بار در مجتمع تجاری آتی سان آسانسورهای حمل بار برای وسایل سنگین به داخل واحدها در مجتمع تجاری آتی سان حمل و نقل وسایل را برای مالکان راحتتر می کند.

نقشه راهنمای مجتمع تجاری آتیسان راهنمای واحدها در طبقات موجود در مجتمع تجاری آتی سان

راهنمای طبقات

انتقادات و پیشنهادات در مورد مجتمع تجاری آتی سان