مجمع عمومی مجتمع تجاری آتی سان

مجمع عمومی عادی مجتمع تجاری آتی سان بعنوان بازار لوازم خانگی همدان، بطور فوق العاده مجتمع تجاری آتی سان در تاریخ : ۰۴/۰۴/۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ با حضور مالکان ۷۱ واحد در محل سالن فودکورت مجتمع تجاری آتی سان و در حضور نمایندگان شرکت آتی ساز تشکیل گردید.  که صورت جلسه این مجمع به شرح زیر می باشد:

پس از قرائت گزارش بازرس ، از مجتمع و کارهای انجام شده توسط هیئت مدیره بازدید بعمل آمد . سپس گزارشات مالی و هزینه های پیش رو توسط خزانه دار جناب آقای فضلیان به اطلاع مالکان محترم رسید. با توجه به عدم تحقق بودجه های پیش بینی شده و به تعویق افتادن واریز هزینه های مربوط به شرکت آتی ساز و قدر السهم این شرکت از واحد های در اختیار خود مقرر شد جهت راه اندازی و بهره برداری سریعتر مجتمع ، مبالغ جدید و با تصویب هیئت مدیره بابت هر واحد جمع آوری گردد.

و هزینه های شارژ جاری به ازای هر متر مربع از واحد های مجتمع یکصد هزار ریال ( ۱۰ هزار تومان ) تعیین گردید که از ابتدای مرداد ماه هریک از مالکان مجتمع ملزم به پرداخت شارژ جاری می باشند. همچنین بدلیل آماده نبودن صورت جلسات تحویل پارکینگها توسط شرکت آتی ساز، این امر به پایان تیرماه موکول گردید.

مجمع عمومی

جلسه هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ پیرامون شارژ عمرانی مجتمع تشکیل و بعد از بررسی هزینه های رفع نواقص باقیمانده ، مقرر شد مالکان هر واحد مبالغ زیر را جهت اتمام عملیات عمرانی پروژه پرداخت نمایند:

۱- واحدهای تجاری همکف به ازای هر متر مربع ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال

۲- واحد های تجاری طبقه اول و زیرین به ازای هر متر مربع ۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال

مهلت پرداخت :
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ می باشد.
لطفا مبالغ تعیین شده را براساس متراژ قید شده در قرارداد خود با شرکت آتی ساز – به حساب مشترک هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان

به شماره : ۱۰۰۸۴۴۸۸۹۶۶۶ – IR410610000000100844889666 –نزد بانک شهر واریز نمایید.

همچنین مالکان محترم می توانند با استعلام از واحد حسابداری مجتمع ، از وضعیت حساب و هزینه های مربوط به واحد خود مطلع شوند.

شماره واحد حسابداری
( خانم خضریان):
۰۸۱۳۴۲۴۳۴۴۵
هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان