مشاور فروش واحدهای آتی سان

مجتمع تجاری آتی سان به عنوان بزرگترین مرکز تجاری لوازم خانگی و لوازم سیسمونی در غرب کشور شناخته شده است. معماری زیبا و مدرن باعث شده است بسیاری از کسبه فعال در زمینه لوازم خانگی و سیسمونی این مجتمع تجاری را برای ادامه کسب و کار خود انتخاب کنند، و واحدهای این مجتمع تجاری را خریداری کنند.