در حال بارگذاری ...

معرفی واحدهای مجتمع تجاری آتی سان

با توجه به اهمیت چیدمان صنوف در یک مرکز خرید و افزایش پاخوری و تعادل در جذابیت وجود دارد. تمامی طبقات مرکز خرید (از دیدگاه روانشناسی خرید) اصنافی باید کنارهم قرار بگیرند. که تشابه صنفی و هماهنگی باهم داشته باشند. در واقع باید اصناف مجاور، سازگاری یا حتی هم افزایی داشته باشند. ایجاد و جذب برند و یا اصناف غالب و جذاب در هر طبقه از مرکز خرید به منظور رونق و پاخور مجموعه می تواند در راه اندازی و بهره برداری بسیار موثر واقع شود.

مجتمع تجاری آتی سان

معرفی واحدهای طبقه هم کف آتی سان

طبقه همکف مجتمع تجاری آتی سان که دارای ۳۷ واحد تجاری می باشد. که به منظور تشکیل یک مرکز و بورس لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. که متراژ واحدها به گونه ای است که مالکان بر حسب کسب و کارشان این واحدهارا خریداری کرده اند. هر واحد شامل خط تلفن ثابت، اینترنت، راهروی حمل بار جهت ورود وسایل و لوازم از راهروی مخصوص می باشد.

مجتمع تجاری آتی سان

معرفی واحدهای طبقه هم کف آتی سان

طبقه همکف مجتمع تجاری آتی سان که دارای ۳۷ واحد تجاری می باشد که به منظور تشکیل یک مرکز و بورس لوازم خانگی برنامه ریزی شده است. که متراژ واحدها به گونه ای است که مالکان بر حسب کسب و کارشان این واحدهارا خریداری کرده اند. هر واحد شامل خط تلفن ثابت، اینترنت، در پشتی جهت ورود وسایل و لوازم از راهروی مخصوص می باشد.

معرفی واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری آتی سان

طبقه اول مجتمع تجاری آتی سان ، شامل ۲۸ واحد با متراژهای متفاوت می باشد. که برای رشد و ارتقای استان و شهر همدان بعنوان مرکز بورس و لوازم سیسمونی در نظر گرفته شده که کلیه برندهای معتبر دنیا و محصولات تولید داخلی که در حوزه لوازم و سیسمونی و وسایل کودکان در این مجتمع تجاری فعالیت می کنند.

وِیژگی های خاص پروژه آتی سان
وِیژگی های خاص پروژه آتی سان

معرفی واحدهای طبقه اول مجتمع تجاری آتی سان

طبقه اول مجتمع تجاری آتی سان ، شامل ۲۸ واحد با متراژهای متفاوت می باشد. که برای رشد و ارتقای استان و شهر همدان بعنوان مرکز بورس و لوازم سیسمونی در نظر گرفته شده که کلیه برندهای معتبر دنیا و محصولات تولید داخلی که در حوزه لوازم و سیسمونی و وسایل کودکان در این مجتمع تجاری فعالیت می کنند.

فود کورت مجتمع تجاری آتی سان

معرفی طبقه دوم مجتمع تجاری آتی سان (فود کورت)

طبقه دوم مجتمع تجاری آتی سان شامل یک واحد تجاری به متراژ ۱۶۰۰ متر مربع می باشد که دارای چشم انداز بسیار زیبا به سمت کوه الوند است. که برای راه اندازی بهترین و اولین فودکورت در سطح شهر همدان در نظر گرفته شده است. فودکورتها که از جذاب ترین بخش مجتمع تجاری ها محسوب میشود و بخش هایی از مجتمع را به رستوران ها و فست فودها و کافی شاپ ها اختصاص داده اند که بسیار جذاب و دارای طرفداران بسیار زیادی است.

فود کورت مجتمع تجاری آتی سان

معرفی طبقه دوم مجتمع تجاری آتی سان (فود کورت)

طبقه دوم مجتمع تجاری آتی سان شامل یک واحد تجاری به متراژ ۱۶۰۰ متر مربع می باشد که دارای چشم انداز بسیار زیبا به سمت کوه الوند است. که برای راه اندازی بهترین و اولین فودکورت در سطح شهر همدان در نظر گرفته شده است. فودکورتها که از جذاب ترین بخش مجتمع تجاری ها محسوب میشود و بخش هایی از مجتمع را به رستوران ها و فست فودها و کافی شاپ ها اختصاص داده اند که بسیار جذاب و دارای طرفداران بسیار زیادی است.

نماز خانه مجتمع تجاری آتی سان

با توجه به لزوم نماز خانه در مراکز تجاری و با توجه به اعتفادات مذهبی مردم همدان، مجتمع تجاری آتی سان برای رفاه حال این عزیزان نمازخانه ای بزرگ با سیستم تهویه مطبوع و کاملا بهداشتی در طبقه اول این مجتمع در نظر گرفته است.

نمازخانه مجتمع تجاری آتیسان
نمازخانه مجتمع تجاری آتیسان

نماز خانه مجتمع تجاری آتی سان

با توجه به لزوم نماز خانه در مراکز تجاری و با توجه به اعتفادات مذهبی مردم همدان، مجتمع تجاری آتی سان برای رفاه حال این عزیزان نمازخانه ای بزرگ با سیستم تهویه مطبوع و کاملا بهداشتی در طبقه اول این مجتمع در نظر گرفته است.

اتاق استراحت مادر و کودک

اتاق کودک و مادر مجتمع آتی سان

با توجه به لزوم اتاق استراحت مادر و کودک در مجتمع های تجاری، یکی از واحدهای مجتمع تجاری آتی سان واقع در طبقه اول به عنوان اتاق مادر و کودک برای رفاه حال مادران شیرده و استراحت کودکان و مادرانی که به قصد خرید به آتی سان مراجعه کرده اند، در نظر گرفته شده است.

اتاق استراحت مادر و کودک

اتاق کودک و مادر مجتمع آتی سان

با توجه به لزوم اتاق استراحت مادر و کودک در مجتمع های تجاری، یکی از واحدهای مجتمع تجاری آتی سان واقع در طبقه اول به عنوان اتاق مادر و کودک برای رفاه حال مادران شیرده و استراحت کودکان و مادرانی که به قصد خرید به آتی سان مراجعه کرده اند، در نظر گرفته شده است.