جلسه هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان

By |۱۴۰۰/۴/۲۴ ۶:۰۶:۳۱تیر ۲۴ام, ۱۴۰۰|اطلاعیه راه اندازی مجتمع تجاری آتی سان, جلسات هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان|

جلسه هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان جلسه سیزدهم هیئت مدیره مجتمع تجاری آتی سان در تاریخ 1400/04/23 روزچهارشنبه در دفتر هیئت مدیره به منظور بررسی تاریخ راه اندازی مجتمع تشکیل گردید. که صورت جلسه آن به این صورت است: هرگونه افتتاحیه و راه اندازی مجتمع زیر ۶۰ درصد ( ۶۰ واحد) از مغازه