مجمع عمومی مجتمع تجاری آتی سان

By |۱۴۰۰/۵/۱۴ ۷:۱۰:۵۳تیر ۲۲ام, ۱۴۰۰|مجمع عمومی مجتمع تجاری آتی سان|

مجمع عمومی مجتمع تجاری آتی سان مجمع عمومي عادي مجتمع تجاری آتی سان بعنوان بازار لوازم خانگی همدان، بطور فوق العاده مجتمع تجاري آتي سان در تاريخ : 04/04/1400 ساعت 16:00 با حضور مالکان 71 واحد در محل سالن فودکورت مجتمع تجاري آتي سان و در حضور نمايندگان شرکت آتي ساز تشکيل گرديد.  که